#osm-ru.2016-12-31.log

*** Maturion has joined #osm-ru08:22
*** sh14 has joined #osm-ru09:59
*** Maturion has quit IRC12:29
*** lenux has joined #osm-ru19:09
lenuxПоходу этот нг я праздную с сообщество OSM))))19:10
*** lenux has quit IRC20:00
*** sh14 has quit IRC22:11

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!